Kategorije
Vaša košarica je prazna!
 

Brezplačna dostava
za naročila nad 100 EUR!

 

Prijava na e-novice

*  Vaš e-poštni naslov:
Aktualno

Izpostavljenost azbestu!

13.06.2019 Izpostavljenost azbestu!
Po letu 2020 je v Sloveniji pričakovati smrtonosno epidemijo zaradi azbesta. V zadnjih... Več >

Zaščitni komplet za obiskovalce!

29.05.2019 Zaščitni komplet za obiskovalce!
Zaščitni kompleti za obiskovalce so primerni za obiskovalce ter za zaposlene za zaščito pred... Več >

Pametna gradnja!

27.05.2019 Pametna gradnja!
S pametnimi aplikacijami se poveča varnost in nadzor na gradbiščih. V okviru projekta... Več >

STOP-nevarnosti!

27.05.2019 STOP-nevarnosti!
Po zakonu se morajo nevarnosti že takoj na izvoru poskušati preprečiti ali vsaj omiliti. Tudi... Več >

Umetna inteligenca in zaščitna oprema?

22.05.2019 Umetna inteligenca in zaščitna oprema?
Bravo! Slovenca sta razvila varnostni jopič za otroke, ki je opremljen z osebnim alarmom (če... Več >

Standardi

Oznaka CE

V skladu z določbami pravilnika za osebno varovalno opremo (direktiva 89/686/EGS) z oznako CE, proizvajalec izjavlja, da ta proizvod izpolnjuje bistvene zahteve za varnost, zdravje in varovanje okolja, ki jih določa evropska regulativa.

Kategorija tveganja

Kategorija 1 (minimalna tveganja) zajema osebno varovalno opremo, ki uporabnika varuje pred minimalnimi tveganji, katerih učinke lahko uporabnik varno in pravočasno ugotovi. V to kategorijo spada izključno osebna varovalna oprema za varovanje pred površinskimi mehanskimi poškodbami, čistilnimi sredstvi z blagim delovanjem, tveganji, s katerimi se srečujemo pri rokovanju z vročimi elementi, pri katerih uporabnik ni izpostavljen temperaturi, večji od 50 stopinj, oz. z atmosferskimi dejavniki, ki niso izjemni niti ekstremni, manjšimi udarci in vibracijami, ki ne prizadenejo vitalnih delov telesa in njihovi učinki ne povzročajo nepopravljive poškodbe organizma, sončnimi žarki.

Kategorija 3 (visoko tveganje): V to kategorijo spada osebna varovalna oprema, ki je namenjena za varovanje  pred smrtnimi nevarnostmi ali pred nevarnostmi, ki lahko resno in nepopravljivo poškodujejo zdravje in katerih takojšnjih učinkov, ki jih predvideva proizvajalec, uporabnik ne more pravočasno ugotoviti.

Kategorija 2 (srednje tveganje): Zajema osebno varovalno opremo, ki ni navedena pri prejšnjih dveh kategorijah.

Klasifikacija standardov za zaščitne rokavice

EN 420 Splošne zahteve za zaščitne rokavice

Ta standard opredeljuje splošne zahteve in ustrezne preskusne postopke za oblikovanje rokavic in njihovo izdelavo, odpornost materialov za rokavice proti prodiranju vode, neškodljivost, udobje, učinkovitost, označevanje in informacije, ki jih zagotovi proizvajalec in ki veljajo za vse varovalne rokavice.

EN 388 Mehanska zaščita

Zaščitni nivoji:

A: Odpornost na obrabo (0-4)

B: Odpornost na prerez (0-5)

C: Odpornost na trganje (0-4)

D: Odpornost na prebod (0-4)

Ocenjevalna lestvica:

1 - minimalno

2 - dobro

3 - zelo dobro

4 ali več - odlično

0 ali x - brez zaščite

 

EN 407 Zaščita pred toplotnimi tveganji (vročino in/ali ognjem)

Zaščitni nivoji:

 

A: Obnašanje pri gorenju (0-4)

B: Odpornost na kontaktno toploto (0-4)

C: Odpornost na konvekcijsko toploto (0-4)

D: Odpornost na sevalno toploto (0-4)

E: Odpornost na manjša zlitja tekoče kovine (0-4)

F: Odpornost na večja zlitja tekoče kovine (0-4)

 

EN 511  Zaščita pred nizkimi temperaturami

Zaščitni nivoji:

A: Zaščita pred konvekcijskim mrazom (0-4)

B: Zaščita pred kontaktnim mrazom (0-4)

C: Vodoodpornost (0-1)

 

EN 421 Zaščita pred radioaktivno kontaminacijo in ionizirajočim sevanjem

Zaščitna rokavica ščiti pred ionizirajočem sevanjem in radioaktivno kontaminacijo.

EN ISO 374 Zaščita pred kemikalijami in mikroorganizmi

  Zaščitne rokavice so s tem piktogramom vodoodporne in so dosegle pri najmanj 3 od 12 preizkušenih kemikalijah glede na standard EN 374 najmanj 3 (> 30 min.) stopnjo.

 

Črkovna oznaka Kemijske spojine Razred kemikalije
A Metanol Primarni alkohol
B Aceton Keton
C Acetonitril Nitrilna zmes
D Diklormetan Kloriran parafin
E Ogljikov disulfid Organska zmes + žveplo
F Toluen Aromatičen ogljikovodik
G Dietilamin Amin
H Tetrahidrofuran Zmes etra
I Etil Acetat Ester
J N-Heptan Nasičen ogljikovodik
K Natrijev hidroksid Anorganska osnova
L Žveplena kislina Anorganska mineralna kislina

 

EN 60903  Zaščita pri delu pod napetostjo.

Zaščitne rokavice iz izolacijskega materiala.

EN 1082 Zaščita pred urezninami in vbodom ročnega noža

 

Klasifikacija standardov za zaščitne maske

EN 140: Zaščita dihal - Polobrazne in četrtinske maske

EN 14387: Zaščita dihal - Plinski in kombinirani filtri

EN 143: Zaščita dihal - Filtri za zaščito pred delci

P1: ščiti pred nestrupenimi prašnimi delci in aerosoli na vodni in oljni osnovi npr. prah, dim, megla (delo z grobimi prašnimi delci), katerih koncentracija ne presega do 4 kratne mejne dovoljene koncentracije.

P2: ščiti pred manj strupenimi in rakotvornimi prašnimi delci, dimom in aerosoli na vodni in oljni osnovi (delo z mehkimi lesom, steklenimi vlakni, obdelava kovin ter plastike (razen PVC)), katerih koncentracija ne presega do 10 kratne mejne dovoljene koncentracije.

P3: ščiti pred prašnimi delci, dimom in aerosoli na vodni in oljni osnovi (pri varilskem delu pri jeklu, delu s težkimi kovinami, nekaterim vrstami trdega lesa in z radioaktivnimi/biokemičnimi snovmi , oljni  megli in aerosoli, ki niso na vodni osnovi, delu z azbestom), katerih koncentracija ne presega 30 kratne mejne dovoljene koncentracije.

Obrazne dele serije 6000 lahko v kombinaciji s filtri, naštetimi v spodnji tabeli, uporabljate v omenjenih industrijskih panogah:

FILTER

ZAŠČITA PRED

PODROČJE UPORABE

SIST EN143:

5911 P1

5925 P2

5935 P3

2125 P2

2135 P3

drobnimi delci (fini delci prahu in aerosoli trdnih snovi)

farmacevtska industrija, kemikalije v prahu

gradbeništvo, kamnolomi

keramična industrija, izdelovanje refraktarnih materialov

topilnice

kmetijstvo

lesna industrija

prehrambena industrija

2128 P2 (SIST EN143)

drobnimi delci in organskimi hlapi in jedkimi plini nizkih koncentracij

livarne

papirna industrija

pivovarne

kemično-predelovalna industrija

ob tipičnem smogu

pri delu s tiskarskimi črnilom in barvami

2138 P3 (SIST EN143)

drobnimi delci in organskimi hlapi in jedkimi plini nizkih koncentracij

papirna industrija

kemično-predelovalna industrija

livarne

pri delu s tiskarskimi črnilom in barvami

 

EN 141: Zaščita dihal - Filtri za pline in kombinirane filtre:

FILTER

ZAŠČITA PRED

PODROČJE UPORABE

6051/6055 (SIST EN141 A1/A2)

organskimi hlapi

delo z običajnimi barvami (odvisno od priloženih navodil)

avtomobilska industrija

kmetijstvo

čevljarska proizvodnja

proizvodnja gospodinjskih aparatov

letalska industrija

strojna industrija

kemična industrija in delo s kemikalijami

proizvodnja in uporaba tiskarskega črnila in barv

proizvodnja lepil, labortoriji

proizvodnja barv in lakov

proizvodnja in uporaba umetnih smol

6054 (SIST EN141 K1)

amoniakom

proizvodnja in vzdrževanje opreme za hladilnike, agrokemilkaije

6057 (SIST EN141 ABE1)

organskimi  hlapi, anorganskimi plini in jedkimi plini

enako kot pri modulu 6051

elektrolitični procesi

čiščenje s kislinami

luženje kovin

jedkanje kovin

6059 (SIST EN141 ABEK1)

organskimi hlapi, anorganskimi in jedkimi plini in amoniakom

enako kot pri modelu 6057 in 6054

6075 (SIST EN141 A1)+Formaldehyde)

organskimi hlapi in formaldehidom

enako kot pri modulu 6051 ter

bolnice in laboratoriji

 

EN 149: Zaščita dihal - Polobrazne maske za zaščito pred delci

Razdelitev filtrirnih polmask za zaščito pred delci EN 149:2001+A1:2009:

FFP1: ščiti pred nestrupenimi prašnimi delci in aerosoli na vodni in oljni osnovi npr. prah, dim, megla (delo z grobimi prašnimi delci), katerih koncentracija ne presega do 4 kratne mejne dovoljene koncentracije.

FFP2: ščiti pred manj strupenimi in rakotvornimi prašnimi delci, dimom in aerosoli na vodni in oljni osnovi (delo z mehkimi lesom, steklenimi vlakni, obdelava kovin ter plastike (razen PVC)), katerih koncentracija ne presega do 10 kratne mejne dovoljene koncentracije.

FFP3: ščiti pred prašnimi delci, dimom in aerosoli na vodni in oljni osnovi (pri varilskem delu pri jeklu, delu s težkimi kovinami, nekaterim vrstami trdega lesa in z radioaktivnimi/biokemičnimi snovmi , oljni  megli in aerosoli, ki niso na vodni osnovi, delu z azbestom), katerih koncentracija ne presega 30 kratne mejne dovoljene koncentracije.

 

Klasifikacija standardov za zaščitno obutev

EN ISO 20345: Zaščitna obutev s kapico, mehanska zaščita je preverjena z 200 J

EN ISO 20347: Zaščitna obutev brez kapice, primeren za delo, kjer obstaja majhna možnost poškodbe zaradi mehanskih vplivov.

 

Kategorija Lastnosti Material
S1 Zaprti petni del, zaščitna kapica, antistatični podplat, prevzem energije v peti. Usnje
S1P S1+ dodatna zaščita pred prebodom podplata Usnje
S2 S1 + dodatna zaščita pred vpijanjem vode, za vodoprebojnost Usnje
S3 S2 + vložek za zaščito pred prebodom podplata Usnje
S4 Antistatični podplat, vodotesnost, prevzem energije v podplatu Gumi ali PVC
S5 S4+ zaščita pred prebodom podplati, vmesni neprebojni podplat, profiliran podplat Gumi ali PVC

 

Klasifikacija standardov za sluh in glavo

Zaščita sluha ureja standard EN 352:

EN 352-1: Varovala sluha - Naušniki

EN 352-2: Varovala sluha - Ušesni čepki

EN 352-3: Varovala sluha - Naušniki za pritrditev na industrijsko čelado

Zaščita glave ureja standard EN 397:

EN 397: Industrijske zaščitne čelade

 

Klasifikacija standardov za oči

EN 166: Osebno varovanje oči

EN 169: Osebno varovanje oči - Filtri za varilne in sorodne tehnike

EN 170: Osebno varovanje oči - Ultravijolični filtri-zahteve za prepustnost

EN 171: Osebno varovanje oči - Infrardeči filtri-zahteve za prepustnost

EN 172: Osebno varovanje oči - Filtri za zaščito pred sončnim bleskom v industriji

EN 175: Osebno varovanje oči - Oprema za varovanje oči in obraza pri varjenju in podobnih delih

EN 379: Osebno varovanje oči - Samozatemnitveni filtri za varjenje

EN 207: Osebno varovanje oči - Filtri in varovala za zaščito oči pred laserskimi žarki

EN 208: Osebno varovanje oči - Oprema za zaščito oči pri nastavitvah laserja in laserskih sistemov

EN 1731: Osebno varovanje oči - Ščitnik za oči in obraz za varovanje pred mehanskimi nevarnostmi in/ali toploto

 

Klasifikacija standardov za oblačila

EN 343: Varovalna obleka: Delovna obleka za zaščito pred dežjem

EN 342: Varovalna obleka: Oblačila in kompleti za zaščito pred mrazom

EN ISO 11611 (nadomesti standard: EN 470): Varovalna obleka za uporabo pri varjenju in sorodnih postopkih

EN ISO 6529 (nadomesti standard EN 369): Varovalna obleka: Zaščita pred kemikalijami (odpornost materiala za delovne obleke proti prepustnosti tekočin in plinov)

EN ISO 20471: Dobrovidna opozorilna obleka

EN ISO 11612 (nadomesti standard EN 531): Varovalna obleka: Oblačila za zaščito pred toploto in plamenom

EN 1073: Varovalna obleka pred radioaktivno kontaminacijo (zaščita pred onesnaženjem z radioaktivnimi delci)

EN 1149: Varovalna obleka: Elektrostatične lastnosti

EN 381: Varovalna obleka za uporabnike ročnih žag

EN 943-1 Tip 1, Tip 2: Varovalna obleka pred tekočimi in plinastimi kemikalijami, tip 1, tip 2,  vključno s tekočimi aerosoli ter trdnimi delci. Varnostne zahteve za kemijsko varovalno obleko z dovodom zraka in neprezračevano kemijsko varovalno obleko »neprepustno za plin (tip 1) in prepustno za plin« (tip 2)

EN 943-2 Tip 1: Varovalna obleka pred tekočimi in plinastimi kemikalijami, tip 1, vključno s tekočimi aerosoli in trdnimi delci.  Varnostne zahteve za kemijsko varovalno obleko, »nepropustno za plin« (tip 1), za reševalne ekipe

EN 14605 Tip 3, Tip 4: Varovalna obleka pred učinki tekočih kemikaliji - zahtevane lastnosti za obleko, neprepustno za tekočine, tip 3 ali za razpršila, tip 4, vključno z dodatki, ki zagotavljajo zaščito za posamezne dele telesa

EN ISO 13982 Tip 5: Varovalna obleka za varovanje pred trdimi delci, tip 5. Zahteve za varovalno obleko, ki varuje pred kemikalijami in zagotavlja zaščito celega telesa pred trdimo delci v zraku (oblačilo tipa 5)

EN 13034 Tip 6: Varovalna obleka pred učinki tekočih kemikalij, tip 6. Zahteve za izdelavo oblačil za zaščito pred kemikalijami, ki nudijo omejeno zaščito pred tekočimi kemikalijami (oprema tipa 6)

 

Klasifikacija standardov za opremo pri delu na višini

EN 353-1: Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine: Varovalne naprave za zaustavljanje na togem sidriranem vodilu

EN 353-2: Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine: Varovalne naprave za zaustavljanje na gibljivem vodilu

EN 354: Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine: Vrvi z zaključno zanko

EN 355: Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine: Blažilniki padca

EN 358: Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine: Pasovi za namestitev pri delu, pozicijski trakovi ter zanke

EN 360: Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine: Samonavijalna zaustavitvena naprava

EN 361: Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine: Varovalni pasovi

EN 362: Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine: Spojni elementi

 

Klasifikacija standardov za embalažo, vreče

EN ISO 21898: Embalaža-Prožni vsebniki IBC za nenevarne snovi (ISO 21898:2004) (vsebnik IBC je toga ali prožna embalaža za prevoz snovi)

Kaj pomeni varnostni faktor 5:1?

Varnostni faktor 5: 1 pomeni, da mora ista vreča nositi minimalno vsaj 5-kratno maso. Če ima na primer, vreča nosilnost 1250 kg, mora ta vreča prenesti 5-kratni pritisk, tako lahko zdrži težo 6250 kg. Da je vreča testirana s tem varnostnim faktorjem, je pomembno, saj ta zagotavlja, da se vreča v najslabšem trenutku ne strga in tako ne pride do nepričakovanih resnih nesreč

 

Klasifikacija standardov za cestne stožice

EN ISO 13422: Standard za vertikalno prometno signalizacijo

BS873: Standard za prometne znake in cestne stožice z odsevnimi trakovi

 

Ponudba je namenjena predvsem pravnim osebam, zato navedene cene ne vključujejo DDV razen tam, kjer je to posebej navedeno.

izdelava spletnih strani Klaro.si - spletno gostovanje in registracija domen Domovanje.com