Košarica:
0,00 € (0)
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 100 €

Standardi

Oznaka CE

V skladu z Uredbo (EU) 2016/425 o osebni varovalni opremi z oznako CE proizvajalec izjavlja, da ta proizvod izpolnjuje bistvene zahteve za varnost, zdravje in varovanje okolja, ki jih določa evropska regulativa.

Ta udredba določa zahteve za osebno varovalno opremo, ki se daje v promet ali začne uporabljati tako, da se zagotovi njen prost pretok ter varnost in zdravje uporabnikov.

Kategorija tveganja

Kategorija 1 (minimalna tveganja):

zajema osebno varovalno opremo, ki uporabnika varuje pred minimalnimi tveganji, katerih učinke lahko uporabnik varno in pravočasno ugotovi. V to kategorijo spada izključno osebna varovalna oprema za varovanje pred površinskimi mehanskimi poškodbami, čistilnimi sredstvi z blagim delovanjem, tveganji, s katerimi se srečujemo pri rokovanju z vročimi elementi, pri katerih uporabnik ni izpostavljen temperaturi, večji od 50 stopinj, oz. z atmosferskimi dejavniki, ki niso izjemni niti ekstremni, manjšimi udarci in vibracijami, ki ne prizadenejo vitalnih delov telesa in njihovi učinki ne povzročajo nepopravljive poškodbe organizma, sončnimi žarki.

Kategorija 3 (visoko tveganje):

V to kategorijo spada osebna varovalna oprema, ki je namenjena za varovanje  pred smrtnimi nevarnostmi ali pred nevarnostmi, ki lahko resno in nepopravljivo poškodujejo zdravje in katerih takojšnjih učinkov, ki jih predvideva proizvajalec, uporabnik ne more pravočasno ugotoviti.

Kategorija 2 (srednje tveganje):

Zajema osebno varovalno opremo, ki ni navedena pri prejšnjih dveh kategorijah.

Klasifikacija standardov za zaščitne rokavice

EN 420: 2003+A1:2009 Splošne zahteve za zaščitne rokavice

Ta standard opredeljuje splošne zahteve in ustrezne preskusne postopke za oblikovanje rokavic in njihovo izdelavo, odpornost materialov za rokavice proti prodiranju vode, neškodljivost, udobje, učinkovitost, označevanje in informacije, ki jih zagotovi proizvajalec in ki veljajo za vse varovalne rokavice.

EN 388:2016 Mehanska zaščita

Zaščitni nivoji:

A: Odpornost proti obrabi (1-4)
B: Odpornost na rezanje (1-5)
C: Odpornost na trganje (1-4)
D: Odpornost na prebod (1-4)
E: Odpornost na rezanje: EN ISO 13997( A-F)
F: Zaščita pred udarce (P)

X= rokavice, ki niso bile preizkušene

EN 407: 2004 Zaščita pred toplotnimi tveganji (vročino in/ali ognjem)

Zaščitni nivoji:

A: Odpornost proti vnetljivosti (0-4)
B: Odpornost na kontaktno toploto (0-4)
C: Odpornost na konvekcijsko toploto (0-4)
D: Odpornost na sevalno toploto (0-4)
E: Odpornost na manjša zlitja tekoče kovine (0-4)
F: Odpornost na večja zlitja tekoče kovine (0-4)

EN 511: 2006  Zaščita pred nizkimi temperaturami

Zaščitni nivoji:

A: Odpornost proti konvekcijskim mrazom (0-4)
B: Odpornsot proti hladnem stiku (0-4)
C: Vodoodpornost (0-1, O=neuspešno, 1=uspešno)

X= rokavice, ki niso bile preizkušene

EN 374-1: 2016 Zaščita pred  nevarnimi kemikalijami in mikroorganizmi

Kemikalije predrejo material rokavic na molekularni ravni. Oceni se čas preboja in rokavice morajo prenesti čas preboja najmanj:

Tip A-30 minut (stopnja 2) najmanj 6 testnih kemikalij

Tip B- 30 minut (stopnja 2) najmanj 3 testne kemikalije

Tip C-10 minut (stopnja 1) najmanj 1 testna kemikalija

Črkovna oznaka

Kemijske spojine Razred kemikalije
A Metanol Primarni alkohol
B Aceton Keton
C Acetonitril Nitrilna zmes
D Diklormetan Kloriran parafin
E Ogljikov disulfid Organska zmes + žveplo
F Toluen Aromatičen ogljikovodik
G Dietilamin Amin
H Tetrahidrofuran Zmes etra
I Etil Acetat Ester
J N-Heptan Nasičen ogljikovodik
K Natrijev hidroksid Anorganska osnova
L Žveplena kislina Anorganska mineralna kislina

 

EN 374-5: 2016 Zahteve glede učinkovitosti za tveganja mikroorganizmov

Rokavice so razvrščane kot:

Zaščita pred bakterijami in glivicami

Zaščita pred bakterijami, glivicami in virusi

EN 12477 Zaščitne rokavice za varilce

Ta mednarodni standard opisuje konstrukcijske specijikacije za rokavice, ki zagotavljajo zaščito rok in zapestja za varjenje in za podobna dela. Nanje pa se je potrebno sklicevati v povezavi z EN 388 in EN 407.

Tip A= rokavice, ki zagotavljajo visoko stopnjo zaščite pred vročino, vendar so manj prilagodljive

Tip B= rokavice, ki zagotavjajo nižjo stopnjo zaščite pred vročino, vendar so bolj prilagodljive

EN 13999-1 Zaščitne rokavice, ki ščitijo pred urezninami in zabadanjem ročnih 

EN 1149-2 Zaščitne rokavice, ki imajo elektrostatične lastnosti

EN 16350:2014 ESD Zaščitne rokavice, ki imajo elektrostatične lastnosti 

EN 10819 Zaščitne rokavice proti vibracijam in šokom

EN 1186 Materiali in predmeti v stiku z živili


Klasifikacija standardov za zaščitne maske

EN 140: Zaščita dihal - Polobrazne in četrtinske maske

EN 14387: Zaščita dihal - Plinski in kombinirani filtri

EN 143: Zaščita dihal - Filtri za zaščito pred delci

P1: ščiti pred nestrupenimi prašnimi delci in aerosoli na vodni in oljni osnovi npr. prah, dim, megla (delo z grobimi prašnimi delci), katerih koncentracija ne presega do 4 kratne mejne dovoljene koncentracije.

P2: ščiti pred manj strupenimi in rakotvornimi prašnimi delci, dimom in aerosoli na vodni in oljni osnovi (delo z mehkimi lesom, steklenimi vlakni, obdelava kovin ter plastike (razen PVC)), katerih koncentracija ne presega do 10 kratne mejne dovoljene koncentracije.

P3: ščiti pred prašnimi delci, dimom in aerosoli na vodni in oljni osnovi (pri varilskem delu pri jeklu, delu s težkimi kovinami, nekaterim vrstami trdega lesa in z radioaktivnimi/biokemičnimi snovmi , oljni  megli in aerosoli, ki niso na vodni osnovi, delu z azbestom), katerih koncentracija ne presega 30 kratne mejne dovoljene koncentracije.

Obrazne dele serije 6000 lahko v kombinaciji s filtri, naštetimi v spodnji tabeli, uporabljate v omenjenih industrijskih panogah:

Filter Zaščita pred Področje uporabe

SIST EN143:

5911 P1
5925 P2
5935 P3
2125 P2
2135 P3

Drobnimi delci
(fini delci prahu in aerosoli trdnih snovi)
 • farmacevtska industrija, kemikalije v prahu
 • gradbeništvo, kamnolomi
 • keramična industrija, izdelovanje refraktarnih materialov
 • topilnice
 • kmetijstvo
 • lesna industrija
 • prehrambena industrija

SIST EN143

2128 P2

drobnimi delci in organskimi hlapi in jedkimi plini nizkih koncentracij
 • livarne
 • papirna industrija
 • pivovarne
 • kemično-predelovalna industrija
 • ob tipičnem smogu
 • pri delu s tiskarskimi črnilom in barvami

SIST EN143

2138 P3

drobnimi delci in organskimi hlapi in jedkimi plini nizkih koncentracij
 • papirna industrija
 • kemično-predelovalna industrija
 • livarne
 • pri delu s tiskarskimi črnilom in barvami

 

EN 141: Zaščita dihal - Filtri za pline in kombinirane filtre:

Filter Zaščita pred Področja uporabe

SIST EN141 A1/A2

6051/6055

organskimi hlapi
 • delo z običajnimi barvami (odvisno od priloženih navodil)
 • avtomobilska industrija
 • kmetijstvo
 • čevljarska proizvodnja
 • proizvodnja gospodinjskih aparatov
 • letalska industrija
 • strojna industrija
 • kemična industrija in delo s kemikalijami
 • proizvodnja in uporaba tiskarskega črnila in barv
 • proizvodnja lepil, labortoriji
 • proizvodnja barv in lakov
 • proizvodnja in uporaba umetnih smol

SIST EN141 K1

6054

amoniakom
 • proizvodnja in vzdrževanje opreme za hladilnike, agrokemilkaije

SIST EN141 ABE1

6057

organskimi  hlapi, anorganskimi plini in jedkimi plini
 • enako kot pri modulu 6051
 • elektrolitični procesi
 • čiščenje s kislinami
 • luženje kovin
 • jedkanje kovin

SIST EN141 ABEK1

6059 

organskimi hlapi, anorganskimi in jedkimi plini in amoniakom
 • enako kot pri modelu 6057 in 6054

SIST EN141 A1 +Formaldehyde

6075

organskimi hlapi in formaldehidom
 • enako kot pri modulu 6051 ter
 • bolnice in laboratoriji

 

EN 149: Zaščita dihal - Polobrazne maske za zaščito pred delci

Razdelitev filtrirnih polmask za zaščito pred delci EN 149:2001+A1:2009:

FFP1: ščiti pred nestrupenimi prašnimi delci in aerosoli na vodni in oljni osnovi npr. prah, dim, megla (delo z grobimi prašnimi delci), katerih koncentracija ne presega do 4 kratne mejne dovoljene koncentracije.

FFP2: ščiti pred manj strupenimi in rakotvornimi prašnimi delci, dimom in aerosoli na vodni in oljni osnovi (delo z mehkimi lesom, steklenimi vlakni, obdelava kovin ter plastike (razen PVC)), katerih koncentracija ne presega do 10 kratne mejne dovoljene koncentracije.

FFP3: ščiti pred prašnimi delci, dimom in aerosoli na vodni in oljni osnovi (pri varilskem delu pri jeklu, delu s težkimi kovinami, nekaterim vrstami trdega lesa in z radioaktivnimi/biokemičnimi snovmi , oljni  megli in aerosoli, ki niso na vodni osnovi, delu z azbestom), katerih koncentracija ne presega 30 kratne mejne dovoljene koncentracije.


Klasifikacija standardov za zaščitno obutev

EN ISO 20345: Zaščitna obutev s kapico, mehanska zaščita je preverjena z 200 J

EN ISO 20347: Zaščitna obutev brez kapice, primeren za delo, kjer obstaja majhna možnost poškodbe zaradi mehanskih vplivov.

Kategorija Lastnosti Material
S1 Zaprti petni del, zaščitna kapica, antistatični podplat, prevzem energije v peti. Usnje
S1P

S1+ dodatna zaščita pred prebodom podplata

Usnje
S2 S1 + dodatna zaščita pred vpijanjem vode, za vodoprebojnost Usnje
S3 S2 + vložek za zaščito pred prebodom podplata Usnje
S4 Antistatični podplat, vodotesnost, prevzem energije v podplatu Gumi ali PVC
S5

S4+ zaščita pred prebodom podplati, vmesni neprebojni podplat, profiliran podplat

Gumi ali PVC

 

Klasifikacija standardov za sluh in glavo

EN 352-1: Varovala sluha - Naušniki

Zaščita sluha ureja standard EN 352

EN 352-2: Varovala sluha - Ušesni čepki

Zaščita sluha ureja standard EN 352

EN 352-3: Varovala sluha - Naušniki za pritrditev na industrijsko čelado

Zaščita sluha ureja standard EN 352

EN 397: Industrijske zaščitne čelade

Zaščita glave ureja standard EN 397


 

Klasifikacija standardov za oči

EN 166: Osebno varovanje oči

EN 169: Osebno varovanje oči - Filtri za varilne in sorodne tehnike

EN 170: Osebno varovanje oči - Ultravijolični filtri-zahteve za prepustnost

EN 171: Osebno varovanje oči - Infrardeči filtri-zahteve za prepustnost

EN 172: Osebno varovanje oči - Filtri za zaščito pred sončnim bleskom v industriji

EN 175: Osebno varovanje oči - Oprema za varovanje oči in obraza pri varjenju in podobnih delih

EN 379: Osebno varovanje oči - Samozatemnitveni filtri za varjenje

EN 207: Osebno varovanje oči - Filtri in varovala za zaščito oči pred laserskimi žarki

EN 208: Osebno varovanje oči - Oprema za zaščito oči pri nastavitvah laserja in laserskih sistemov

EN 1731: Osebno varovanje oči - Ščitnik za oči in obraz za varovanje pred mehanskimi nevarnostmi in/ali toploto


 

Klasifikacija standardov za oblačila

EN ISO 13688 (nadomešča standard EN 340): Zaščitna obleka

Splošne zahteve

EN 343: Varovalna obleka

Delovna obleka za zaščito pred dežjem

EN 342: Varovalna obleka

Oblačila in kompleti za zaščito pred mrazom

EN ISO 11611 (nadomesti standard: EN 470)

Varovalna obleka za uporabo pri varjenju in sorodnih postopkih

EN ISO 6529 (nadomesti standard EN 369)

Varovalna obleka: Zaščita pred kemikalijami (odpornost materiala za delovne obleke proti prepustnosti tekočin in plinov)

EN ISO 20471: Dobrovidna opozorilna obleka

EN ISO 11612 (nadomesti standard EN 531) Varovalna obleka

Oblačila za zaščito pred toploto in plamenom

EN 1073: Varovalna obleka pred radioaktivno kontaminacijo

Zaščita pred onesnaženjem z radioaktivnimi delci

EN 1149: Varovalna obleka

Elektrostatične lastnosti

EN 381: Varovalna obleka za uporabnike ročnih žag

EN 943-1 Tip 1, Tip 2

Varovalna obleka pred tekočimi in plinastimi kemikalijami, tip 1, tip 2,  vključno s tekočimi aerosoli ter trdnimi delci. Varnostne zahteve za kemijsko varovalno obleko z dovodom zraka in neprezračevano kemijsko varovalno obleko »neprepustno za plin (tip 1) in prepustno za plin« (tip 2)

EN 943-2 Tip 1

Varovalna obleka pred tekočimi in plinastimi kemikalijami, tip 1, vključno s tekočimi aerosoli in trdnimi delci.  Varnostne zahteve za kemijsko varovalno obleko, »nepropustno za plin« (tip 1), za reševalne ekipe

EN 14605 Tip 3, Tip 4

Varovalna obleka pred učinki tekočih kemikaliji - zahtevane lastnosti za obleko, neprepustno za tekočine, tip 3 ali za razpršila, tip 4, vključno z dodatki, ki zagotavljajo zaščito za posamezne dele telesa

EN ISO 13982 Tip 5

Varovalna obleka za varovanje pred trdimi delci, tip 5. Zahteve za varovalno obleko, ki varuje pred kemikalijami in zagotavlja zaščito celega telesa pred trdimo delci v zraku (oblačilo tipa 5)

EN 13034 Tip 6

Varovalna obleka pred učinki tekočih kemikalij, tip 6. Zahteve za izdelavo oblačil za zaščito pred kemikalijami, ki nudijo omejeno zaščito pred tekočimi kemikalijami (oprema tipa 6)


Klasifikacija standardov za opremo pri delu na višini

EN 353-1: Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine

Varovalne naprave za zaustavljanje na togem sidriranem vodilu

EN 353-2: Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine

Varovalne naprave za zaustavljanje na gibljivem vodilu

EN 354: Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine

Vrvi z zaključno zanko

EN 355: Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine

Blažilniki padca

EN 358: Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine

Pasovi za namestitev pri delu, pozicijski trakovi ter zanke

EN 360: Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine

Samonavijalna zaustavitvena naprava

EN 361: Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine

Varovalni pasovi

EN 362: Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine

Spojni elementi


Klasifikacija standardov za embalažo, vreče

EN ISO 21898: Embalaža-Prožni vsebniki IBC za nenevarne snovi (ISO 21898:2004) (vsebnik IBC je toga ali prožna embalaža za prevoz snovi)

Kaj pomeni varnostni faktor 5:1?

Varnostni faktor 5: 1 pomeni, da mora ista vreča nositi minimalno vsaj 5-kratno maso. Če ima na primer, vreča nosilnost 1250 kg, mora ta vreča prenesti 5-kratni pritisk, tako lahko zdrži težo 6250 kg. Da je vreča testirana s tem varnostnim faktorjem, je pomembno, saj ta zagotavlja, da se vreča v najslabšem trenutku ne strga in tako ne pride do nepričakovanih resnih nesreč


Klasifikacija standardov za cestne stožice

EN ISO 13422: Standard za vertikalno prometno signalizacijo

BS873: Standard za prometne znake in cestne stožice z odsevnimi trakovi